Какими должны быть университеты, чтобы не выпускать 1000 одинаковых копий

В целях тoгo щoб зрoзуміти нa якиx принципax пoвиннa бути пoбудoвaнa вищa oсвітa, пoтрібнo зрoзуміти, якa взaгaлі мeтa унівeрситeту.

Вaріaнт 1: Унівeрситeт існує на тoгo, щoб дaти прoфeсійну oсвіту. В унівeрситeті студeнти oтримують знaння і нaвички, які будуть кoрисні к їxньoї мaйбутньoї прoфeсії.

Нa какая жалость, часто це не си. Більшість викладачів університету безвыгодный знають потреби роботодавця і безвыгодный можуть навчити відповідних навичок. Тому, невыгодный дивно, що компаніям случаться самим вчити “новоспечених” випускників.

Варіант 2: Теорія зв’язків. Університет створює можливість ради знайомства з новими людьми.

Частково, це неведомо зачем: студенти, які вступили у Гарвард, будуть навчатися з людьми, які змінюють світ. І такі зв’язки, безумовно, до свидания важливими для їхньої майбутньої углубление’єри.

Варіант 3: Теорія відбору (signaling theory). В університеті відбувається, таким (образом би мовити, селекція – більш здібні (человеческое йдуть навчатися в університет, а менш здібні ні.

Частково це таково: Після випуску з Гарварду, ви одразу отримаєте хорошу роботу тому, що ваш корочки свідчить про вашу “якість”.

Варіант 4: Університет існує чтобы того, щоб навчити цінностей і допомогти студенту сформуватися, як особистості. Во (избежание цього потрібно створити середовище чтобы незалежного і вільного формування цієї особистості. Університет повинен бути центром моральних та етичних норм.

Виходячи з суті мети університету, можна зробити висновок, нате яких принципах повинна бути побудована вища освіта:

Самостійність. Кожен учасник освітнього процесу має незалежно приймати рішення щодо навчання. Університет повинен бути незалежним від уряду. Зоофакультет – незалежним від університету. Професор – незалежним від факультету.

Гнучкість. Режим освіти повинна бути гнучкою. Це (с)терпеть швидко реагувати на зміни та адаптуватися вплоть до нових умов.

Професор має самоуправно вирішувати, які класи викладати, як їх викладати і если (семестр, день, час). Професор має вирішувати, які матеріали використовувати ради класу, а не нав’язливі, застарілі методички.

Студиозус також має самостійно вирішувати, які класи йому брати. Адже помета – сформувати індивідуумів, а не 1000 однакових копій.

Зворотний зв\’язок. В навчальному процесі повинен бути чіткий зворотний зв\’язок між усіма учасниками цього процесу.

Професор стек с вибирає справедливу систему оцінювання студентів (іспити, тести, домашні завдання, курсові). А студенти анонімно оцінюють кожного професора в кінці семестру.

Конкуренція. Ротація кадрів, встановлення зарплати мають відбуватися получай конкурсних засадах, базуючись бери об\’єктивних фактах: ефективність викладання, публікації в провідних міжнародних журналах, цитування, гранти.

Вільнодумство. Угоду кому) формування індивідуумів, університет повинен створити умови интересах вільнодумства. Професор повинен мати повну свободу у пошуках нових напрямів досліджень та звитяг. Таким (образом само і студенти повинні мати можливість самореалізації та самоорганізації у створенні студентських організацій та ініціатив.

Такі принципи побудови системи вищої освіти – це приставки не- фантастика. Я вже 16 років працюю в системі вищої освіти США, 11 з яких – професором, і я особисто бачу як ці принципи застосовуються бери практиці.

Сподіваюся, що колись й українські реформатори зможуть хоч частково запровадити ці принципи у систему вищої освіти України.

До сего времени материалы автора
Даже если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.